GEEF AFWEZIGHEID LEERLING TIJDIG DOOR

Afwezigheid van uw kind voor 8.30 uur melden

Wanneer u wilt berichten dat uw kind ziek is of dat er een andere reden is waardoor het niet op school kan zijn, dan kunt u dit vóór 8.30 uur telefonisch doorgeven aan de school.

Wij vragen u dit voor schooltijd door te geven, zodat de leerkracht bij aanvang van de lestijd op de hoogte is. Wij voelen ons verantwoordelijk als kinderen er zonder reden niet zijn en nemen dan contact met u op om te informeren waar uw kind is.

Bel 0416 31 17 78 om afwezigheid van uw kind door te geven.

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo