VEILIG EN VERANTWOORD NAAR SCHOOL

Verkeersveiligheid rondom de school

Vanzelfsprekend is de verkeersveiligheid van de leerlingen op OBS de Krullevaar erg belangrijk. Aan het begin en het einde van de schooltijden maken veel kinderen tegelijkertijd gebruik van de toegang naar het schoolplein: het is dan spitsuur! De veiligheid wordt nauwlettend in de gaten gehouden.  

 

Veiligheid maken we samen

Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige verkeerssituatie, zodat onze kinderen zich zonder problemen rondom de school kunnen bewegen. Om de veiligheid te waarborgen willen we u vragen, naast de normale verkeersregels, ook de volgende gedragsregels in acht te nemen:

  • Inrijden vanaf de Schrevelstraat en uitrijden via de President Kennedystraat;
  • Rijd altijd voorzichtig en houd extra rekening met kinderen en andere verkeersdeelnemers;
  • Zet uw auto nooit direct voor de toegang van het schoolplein of op de taxistandplaats;
  • Parkeer uw auto verderop in de straat en loop naar het schoolplein;
  • Houdt de drempel voor de school vrij van auto’s. Zo kunnen kinderen veilig oversteken;
  • Plaats uw fiets zodanig dat u de toegang tot het schoolplein niet belemmert;
  • Wacht na de zoemer op het schoolplein en niet op de stoep;
  • Zorg voor een vrij zicht bij de uitgang, zodat kinderen goed overzicht hebben bij vertrek;
  • Zorg ervoor dat u en uw kind, vooral bij het uitgaan van de school, niet bij de uitgang blijft staan.

Handhaving

Het is in ieders belang is om u aan de regels voor verkeersveiligheid te houden. Er is geen officiële controle door ouders of teamleden. Op onze kleine school vertrouwen we er dan ook op dat ouders elkaar attenderen op onveilige situaties, om op deze manier samen bij te dragen aan optimale veiligheid voor onze kinderen.

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo