Positief schoolkilmaat OBS DE KRULLEVAAR

Een positief klimaat met gedragsverwachtingen

Kinderen verlangen naar een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. Leerkrachten verlangen naar een school waar ze op een fijne en respectvolle manier les kunnen geven. Wij zijn van mening dat we de kinderen bepaalde vaardigheden aan moeten leren om het klimaat in de klas goed te houden. Het welbevinden van leerlingen op school en de sfeer in de klas vinden we erg belangrijk. Daarom starten we dit schooljaar met de ontwikkeling van het Positief Schoolklimaat op OBS de Krullevaar. We houden jullie via deze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo