Positief schoolkilmaat OBS DE KRULLEVAAR

Een positief klimaat met gedragsverwachtingen

Kinderen verlangen naar een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. Leerkrachten verlangen naar een school waar ze op een fijne en respectvolle manier les kunnen geven. Wij zijn van mening dat we de kinderen bepaalde vaardigheden aan moeten leren om het klimaat in de klas goed te houden. Het welbevinden van leerlingen op school en de sfeer in de klas vinden we erg belangrijk. Daarom starten we dit schooljaar met de ontwikkeling van het Positief Schoolklimaat op OBS de Krullevaar. We houden jullie via deze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Als Kanjerschool OBS de Krullevaar leren we de leerlingen om op een respectvolle manier met elkaar te communiceren. Hiervoor worden de richtlijnen van de Kanjertraining gebruikt. Respectvolle communicatie, welke we eveneens verlangen van onze ouders van onze leerlingen.


Met Kanjertraining brengen we kinderen dichter bij elkaar

Kinderen gedragen zich in groepen anders dan wanneer ze alleen zijn. Alle kinderen maken wel een keertje een foute grap, zijn weleens bang en doen soms stoer. Hier is op zich niets mis mee. Maar er zijn ook kinderen die alleen nog maar stoer kunnen doen, altijd grappig willen zijn of zich bang voelen. Kinderen hebben er zelf vaak last van. Eigenlijk willen de bange kinderen, de vervelende en de grappige kinderen ‘normaal’ doen, maar ze weten niet hoe. De groep weet ook niet altijd hoe je elkaar hierin kunt helpen. Op OBS de Krullevaar leren de kinderen hoe zij dat -op een positieve manier- wel kunnen doen.


Gebruik van de 5 basisregels

  • We vertrouwen elkaar;
  • We lachen niemand uit;
  • We helpen elkaar;
  • Niemand doet zielig;
  • Niemand speelt de baas.


Kijk op kanjertraining.nl voor meer informatie.

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo