THEMATISCH WERKEN INSPIREERT LEERLINGEN

Onderzoekvaardigheid en burgerschap

Naast taal-, lees- en rekenvaardigheden zijn ook onderzoeksvaardigheden en 21ste century skills van grote betekenis op OBS de Krullevaar. Daarom wordt er elke middag thematisch gewerkt. Voor unit 1 is dit thematisch ‘betekenisvol’ en in unit 2 thematisch ‘onderzoekend’.

In het thematisch onderwijs worden de volgende leerlijnen uitgewerkt: ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘kunstzinnige oriëntatie’. Naast het uitwerken van de doelen worden ook de 21ste century skills, burgerschapsontwikkeling en het leren leren meegenomen in dit geheel. 

 

Doel van het thematisch werken

Het is belangrijk dat leerlingen naast kennis ook vaardigheden leren. Op OBS de Krullevaar staan de volgende doelstellingen centraal:

  • Onze leerlingen hebben een onderzoekende houding waarmee zij  onderzoekend kunnen leren;
  • Onze leerlingen zien verbanden, waardoor het leren meer betekenis krijgt;
  • Onze leerlingen kunnen het geleerde in een grotere context plaatsen;
  • Onderzoekend leren stelt onze leerlingen in staat zelf verbindingen en associaties te maken tussen eerder opgedane kennis en ervaringen, maar ook nieuwe informatie of vaardigheden;
  • Onderzoekend leren leert onze leerlingen zelfstandig te denken en handelen, bevordert het nemen van initiatieven en leert kinderen plannen, uitvoeren en reflecteren.
‘Tell me
and I forget.
Teach me
and I remember.
Involve me
and I learn.’

Dagelijks terugkerend thema

Zoals gezegd wordt er elke middag thematisch gewerkt. Tijdens het thematisch onderwijs wordt gewerkt in circuits, worden er inspirerende lessen gegeven en onderzoeksvragen gemaakt. Dit alles wordt opgezet vanuit de doelen van SLO, zodat deze behaald kunnen worden in de tijd dat leerlingen op onze school zijn. Daarnaast willen we vooral ook het ‘echte leven’ betrekken bij de leerstof. Op deze wijze kunnen verbanden worden gelegd en krijgt de lesstof voor de kinderen nog meer betekenis. Hierbij staat de ontwikkeling van het kind voorop en wordt rekening gehouden met:

  • Autonomie > ik mag meebepalen;
  • Relatie > we doen het samen;
  • Competentie > ik kan het.

Uiteindelijk beheersen de leerlingen in groep 8 onderzoeksvaardigheden en hebben ze een onderzoekende houding.

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo