OUDERS ALTIJD OP DE HOOGTE via Parro

Altijd goed geïnformeerd

 

Ouders en leerkrachten hebben samen een belangrijke rol in het onderwijs aan hun kinderen. Goede communicatie tussen ouders en de school is hierbij van groot belang. Wij hechten er daarom veel waarde aan om ouders te betrekken bij ons onderwijs en de diverse activiteiten op school.

Op OBS de Krullevaar wordt voor de communicatie naar ouders gebruik gemaakt van een app: Parro.

Leerkrachten houden ouders met app op de hoogte van de diverse activiteiten in de groep. Ouders krijgen op deze manier een goed beeld van wat er zoal gebeurt in de groep. Bovendien hebben ouders met de Parro app altijd toegang tot leuke foto’s en filmpjes uit de klas. Ook kunnen ouder via Parro gemakkelijk contact leggen met de leerkracht.

Dit schooljaar vervangt Parro de algemene nieuwsbrief. Zo is alle informatie via één kanaal te vinden.

 

Klik hier om in te loggen op Parro app.

 

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo