MEER- EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN OP OBS DE KRULLEVAAR

De Plusklas biedt uitdagend onderwijs

Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft Stichting Bravoo, als speciale bovenschoolse voorziening, de Plusklas ingericht. In de plusklas op komen de leerlingen met extra talenten van alle scholen van onze stichting bij elkaar. Zij krijgen dan uitdagend onderwijs geboden door een leerkracht met ruime expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Er is aandacht voor het versterken van de denkvaardigheden, ontmoeten van gelijkgestemde leeftijdsgenoten, versterken van de executieve functies en aandacht voor metacognitieve vaardigheden. Op deze wijze willen wij deze leerlingen leren leren, leren denken en leren leven.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen op OBS de Krullevaar komen ook in aanmerking voor het aanbod van de Plusklassen. Daarnaast vinden zij hun extra uitdaging in het thematisch onderwijs, dat wij op de middagen aanbieden. 

Geen enkel kind is hetzelfde

Meer- en hoogbegaafde kinderen met een goede en zelfstandige werkhouding komen in aanmerking voor de Plusklas. Hiermee bieden we zelfstandige en gemotiveerde CITO-A leerlingen van groep 5 t/m 8 graag extra uitdaging. Naast het reguliere schoolwerk krijgen deze kinderen extra uitdaging bij het thematisch werken en door differentiatie tijdens de reguliere lessen. Zo kunnen ook zij hun talent nog beter ontwikkelen.

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo