KINDEREN ERVAREN VEILIGHEID, BETROKKENHEID EN ACCEPTATIE

Goed onderwijs begint bij een veilig pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van de kinderen, waardoor leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen. Hierbij gaat het om factoren die al aanwezig zijn, maar ook om factoren die een leerkracht weloverwogen creëert. Het pedagogisch klimaat is van groot belang bij de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van een kind. Kinderen hebben behoefte aan betrokkenheid, ondersteuning, veiligheid en acceptatie. De leerkracht is degene die hier het meest invloed heeft in de klas.

 

Leerlingen positief benaderen

Op OBS de Krullevaar ervaren de leerlingen veiligheid en warmte. Dit doen we door de kinderen positief te benaderen, verwachtingen uit te spreken en afspraken te maken. Het zorgt ervoor dat leerlingen zich prettig en veilig voelen in de klas. Dit is bevorderlijk voor het leren en de motivatie van leerlingen. Kinderen verlangen naar een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn. Op onze school wordt gewerkt vanuit mogelijkheden en echte aandacht voor de kinderen. Wij kennen onze leerlingen en weten precies waar hun talenten liggen. We maken gebruik van deze kennis, zodat iedere leerling de kans krijgt om zich op eigen manier te ontwikkelen.

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo