OUDERS DRAGEN BIJ AAN ACTIVITEITEN

Vrijwillige ouderbijdrage

Bij wet is geregeld dat het basisonderwijs in principe gratis moet zijn. Er kan echter een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd worden. Met deze ouderbijdrage worden voornamelijk leuke zaken gefinancierd, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstactiviteiten, de carnavalsviering en de laatste schooldag. Voor het schooljaar 2020-2021 is deze vrijwillige bijdrage vastgesteld op € 20,-. U kunt deze bijdrage in september contant afgeven op school of overmaken op bankrekeningnummer NL 26 RABO 0108587304, t.n.v. OR de Krullevaar, onder vermelding van de naam van uw kind.


Ouderbijdrage schoolreisje en schoolkamp

De jaarlijkse kosten voor het schoolreisje bedragen maximaal € 25,-. Voor het schoolkamp in groep 7 en 8 wordt een bijdrage van € 45,- gevraagd. De leerlingen voor wie niet tijdig (uiterlijk 2 weken voor vertrek) is betaald, gaan niet mee op schoolreis of schoolkamp. Zij gaan die dag gewoon naar school en krijgen een thuisblijvers programma aangeboden.

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo