OUDERS DRAGEN BIJ AAN ACTIVITEITEN

Vrijwillige ouderbijdrage

Bij wet is geregeld dat het basisonderwijs in principe gratis moet zijn. Er kan echter een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd worden.

 

Schoolactiviteiten

Met deze ouderbijdrage worden leuke activiteiten gefinancierd, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstactiviteiten, de carnavalsviering en de laatste schooldag. Voor het schooljaar 2022-2023 is deze vrijwillige bijdrage vastgesteld op € 20,-. U kunt deze bijdrage in september contant afgeven op school of overmaken op bankrekeningnummer NL 26 RABO 0108587304, t.n.v. OR de Krullevaar, onder vermelding van de naam van uw kind.

De Ouderraad van De Krullevaar levert een belangrijke bijdrage aan de organisatie van deze activiteiten. 

 

Ouderbijdrage schoolreisje en schoolkamp

Om elk jaar een leuke schoolreis voor de groepen 1-6 en een leuk schoolkamp voor groep 7-8 te kunnen organiseren, wordt een (eveneens vrijwillige) bijdrage gevraagd. Hiermee maken we elk jaar een onvergetelijke dag(en) voor onze leerlingen mogelijk. 

Dit schooljaar hebben we er weer voor gekozen de bijdrage voor het schoolreisje/ schoolkamp apart te innen van de ouderbijdrage voor de schoolactiviteiten. Ouders ontvangen hierover tijdig bericht van school. 

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo