ACTIEVE BETROKKENHEID EN ZELFSTANDIGHEID STIMULEREN

Doelgericht onderwijs

Bij doelgericht werken stelt de leerkracht leerdoelen, leerlijnen en activiteiten vast, welke aansluiten bij de mogelijkheden van de individuele leerlingen. In de ochtend krijgen de kinderen doelgerichte directe instructie en worden de kinderen zoveel mogelijk meegenomen in het leerproces. Op de vakgebieden van rekenen en spelling toetsen we voor, waardoor we weten waar de groep en de individuele leerlingen behoefte aan hebben. Vanuit daar worden de instructies ingepland en wordt er gekeken waar de kinderen extra instructie nodig hebben.

 

Oefenen en eventueel bijsturen

Vanaf groep 5 wordt er met de leerlingen gekeken wat de leerdoelen zijn, of ze deze halen en wat ze hierin zelf nog lastig vinden. Aan deze leerdoelen worden persoonlijke opdrachten en verwerking gekoppeld. Doordat de leerlingen vanaf groep 5 standaard met Gynzy (verwerkingssoftware op iPad) werken, kunnen ze extra makkelijk oefenen en houdt de leerkracht goed zicht op het niveau van de leerlingen.

 

Ook bij de kleuters wordt er gekeken, wat de leerlingen nodig hebben om de doelen te kunnen behalen. In deze lessen worden ingericht met de thema’s als leidraad. Niet het thema, maar het doel is leidend voor de les. Vanuit het digikeuzebord (registratiesysteem voor kleuters) worden deze doelen bijgehouden en wordt het kind gevolgd, maar niet getoetst.

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo