ELKE DAG OP TIJD OP SCHOOL

Schooltijden

De school is tien minuten voor het begin van de schooltijd open. De kinderen komen dan meteen naar binnen. Ouders nemen op het schoolplein afscheid van hun kind. Een vlotte binnenkomst voor alle leerlingen, betekent dat de lessen op tijd beginnen. Dat vinden we heel belangrijk.

De schooltijden van leerlingen uit groep 1 en 2 zijn gelijk aan de schooltijden van de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. De kinderen uit groep 1 en 2 zijn op alle vrijdagen vrij.

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
3 t/m 8 08.30-14.30 uur 08.30-14.30 uur 08.30-12.30 uur 08.30-14.30 uur 08.30-14.30 uur
1 t/m 2 08.30-14.30 uur 08.30-14.30 uur 08.30-12.30 uur 08.30-14.30 uur Vrije dag

Gymnastiek op donderdag

De gymlessen voor groep 1 en 2 worden elke donderdag gegeven in het speellokaal. Het dragen van gymkleding en gymschoenen is verplicht.

Donderdagmiddag hebben de groepen 3 t/m 8 gymnastiek. De kinderen gaan hiervoor per bus naar Sportcentrum Waspik. De leerlingen krijgen gymonderwijs van een bevoegde leerkracht van onze school en/ of door de buurtsportcoach. Ook voor deze groepen is sportkleding en sportschoenen verplicht.

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo