TALENTEN OPTIMAAL BENUTTEN

Bovengemiddelde leeropbrengsten

Leerlingen op OBS de Krullevaar behalen meer dan gemiddelde onderwijsresultaten. Het uitgangspunt is dat de resultaten van onze kinderen aan het einde van de basisschoolperiode tenminste liggen op het niveau dat, op grond van de kenmerken van de leerling, verwacht mag worden.

Onder opbrengsten verstaan we meer dan alleen de ‘harde’ getallen van onze uitstroom en Cito-toetsen. Wij streven een zo hoog mogelijke opbrengst op alle gebied na en vinden het daarbij belangrijk dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en gebruik maken van hun talenten. Dat geldt voor de kennisgebieden, maar ook zeker voor de ontwikkeling op sociaal-emotioneel- en creatief gebied. Wij willen dat uw kind op het einde van de bassisschoolloopbaan genoeg bagage heeft om zich als tiener te kunnen redden in onze maatschappij. Wij hopen hen te helpen ontwikkelen tot zelfstandige, creatief denkende, flexibele burgers.

Uitstroom
VMBO basiskader 10% 14% 33% 50%
VMBO theoretisch 10% 43% 16,5% 50%
HAVO 60% 43% 16,5% 0%
VWO 20% 0% 33% 0%
Aantal kinderen 10 8 6 4

Scholen op de kaart

Hier krijgt u inzicht in de resultaten van OBS de Krullevaar en de inspectieverslagen. Ga naar website www.scholenopdekaart.nl voor verdere informatie.

 

Hieronder ziet u een score-overzicht van de IEP eindtoets die op de Krullevaar wordt afgenomen. 

IEP eindtoets​ 2017-2018 2018-2019 2020-2021 2021-2022
Score eindtoets​ 84,6 73,8 77,8 72,2
Landelijk gemiddelde 81 81 79,7 niet bekend

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo