TALENTEN OPTIMAAL BENUTTEN

Bovengemiddelde leeropbrengsten

Leerlingen op OBS de Krullevaar behalen meer dan gemiddelde onderwijsresultaten. Het uitgangspunt is dat de resultaten van onze kinderen aan het einde van de basisschoolperiode tenminste liggen op het niveau dat, op grond van de kenmerken van de leerling, verwacht mag worden.


Onder opbrengsten verstaan we meer dan alleen de ‘harde’ getallen van onze uitstroom en Cito-toetsen. Wij streven een zo hoog mogelijke opbrengst na op alle gebied en vinden het daarbij belangrijk dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en gebruik maken van hun talenten. Dat geldt voor de kennisgebieden, maar ook zeker voor de ontwikkeling op sociaal-emotioneel- en creatief gebied. Wij willen dat uw kind op het einde van de bassisschoolloopbaan genoeg bagage heeft om zich als tiener te kunnen redden in onze maatschappij. Wij hopen hen te helpen ontwikkelen tot zelfstandige, creatief denkende, flexibele burgers.

Uitstroom 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
VMBO basiskader 10% 14% 33% 50%
VMBO theoretisch 10% 43% 16,5% 50%
HAVO 60% 43% 16,5% 0%
VWO 20% 0% 33% 0%
Aantal kinderen 10 8 6 4
Cito en IEP eindtoets​ 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Score eindtoets​ 81,9 85 84,6 73,8
Landelijk gemiddelde 81,1 78,3 81 81

Schema uitstroom de IEP eindtoetsen van OBS de Krullevaar.


Scholen op de kaart

Hier krijgt u inzicht in de resultaten van OBS de Krullevaar en de inspectieverslagen. Ga naar website www.scholenopdekaart.nl voor verdere informatie.

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo