TALENTEN OPTIMAAL BENUTTEN

Goede leeropbrengsten

Leerlingen op OBS de Krullevaar behalen we goede onderwijsresultaten. Het uitgangspunt is dat de resultaten van onze kinderen aan het einde van de basisschoolperiode tenminste liggen op het niveau dat, op grond van de kenmerken van de leerling, verwacht mag worden.

Onder opbrengsten verstaan we meer dan alleen de ‘harde’ getallen van onze uitstroom en Cito-toetsen. Wij streven een zo hoog mogelijke opbrengst op alle gebied na en vinden het daarbij belangrijk dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en gebruik maken van hun talenten. Dat geldt voor de kennisgebieden, maar ook zeker voor de ontwikkeling op sociaal-emotioneel- en creatief gebied. Wij willen dat uw kind op het einde van de bassisschoolloopbaan genoeg bagage heeft om zich als tiener te kunnen redden in onze maatschappij. Wij hopen hen te helpen ontwikkelen tot zelfstandige, creatief denkende, flexibele burgers.

Scholen op de kaart

Hier krijgt u inzicht in de resultaten van OBS de Krullevaar en de inspectieverslagen. Ga naar website www.scholenopdekaart.nl voor verdere informatie.

Hieronder ziet u een score-overzicht van de eindtoets/ doorstroomtoets die op de Krullevaar wordt afgenomen. Tot schooljaar 2022-2023 hebben we gewerkt met de IEP-eindtoets. Sinds schooljaar 2023-2024 maken we gebruik van de CITO-doorstroomtoets.2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Score eindtoets​ 84,6 72,2 81,7 176
Landelijk gemiddelde 81 80 79,5 nog niet bekend

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo