Verkeersveiligheid

VEILIG EN VERANTWOORD NAAR SCHOOL Verkeersveiligheid rondom de school Vanzelfsprekend is de verkeersveiligheid van de leerlingen op OBS de Krullevaar erg belangrijk. Aan het begin en het einde van de schooltijden maken veel kinderen tegelijkertijd gebruik van de toegang naar het schoolplein: het is dan spitsuur! De veiligheid wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Op onze […]

Parro

OUDERS ALTIJD OP DE HOOGTE via Parro Altijd goed geïnformeerd Ouders en leerkrachten hebben samen een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Goede communicatie tussen ouders en de school is hierbij van groot belang. Wij hechten er daarom veel waarde aan om ouders te betrekken bij ons onderwijs en de diverse activiteiten op […]

Schooltijden

ELKE DAG OP TIJD OP SCHOOL Schooltijden De school is tien minuten voor het begin van de schooltijd open. De kinderen komen dan meteen naar binnen. Ouders nemen bij de deur van de klas afscheid van hun kind. Een vlotte binnenkomst voor alle leerlingen en ouders, betekent dat de lessen op tijd beginnen. Dat vinden […]

Schoolgids

DOWNLOAD HANDIGE SCHOOLGIDS Lees alle praktische zaken in de schoolgids In de schoolgids OBS de Krullevaar is alle belangrijke informatie over de school samengebracht. U vindt er uitgebreide informatie over het reilen en zeilen van onze school, maar ook afspraken en regelingen over verlof, klachten e.d. Een erg handig overzicht dus. U kunt de schoolgids […]

Vakanties en feestdagen

VAKANTIES, FEESTDAGEN EN BELANGRIJKE DATA Eerste schooldag Maandag 6 september 2021 start het nieuwe schooljaar.   Schoolvakanties In het schooljaar 2021-2022 zijn de vakanties en feestdagen als volgt: Vakanties en feestdagen Datum Herfstvakantie 25 oktober – 29 oktober 2021 Kerstvakantie 24 december 2021 – 7 januari 2022 Voorjaarsvakantie 28 februari – 4 maart 2022 2e […]

Activiteitenkalender

ACTIVITEITENKALENDER SCHOOLJAAR 2021-2022 Activiteiten die dit schooljaar nog plaatsvinden: 25 februari   Carnavalsviering 9 maart         Bezoek schoolfotograaf 15 maart       Kijkmiddag Thematisch onderwijs 22 maart       Sportdag/ Koningsspelen 13 april          Schoolreis gr 1-6 12 mei           Voorstelling groep 5-6 1 – 3 juni    […]

Verlofaanvraag

REGELS VERLOF EN VERZUIM Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Voor verlof dient u in alle gevallen, bij voorkeur zes weken voorafgaand […]

Ziekmelden

GEEF AFWEZIGHEID LEERLING TIJDIG DOOR Afwezigheid van uw kind voor 8.30 uur melden Wanneer u wilt berichten dat uw kind ziek is, naar de tandarts of dokter moet of dat er een andere reden is waardoor het niet op school is, dan kunt u dit vóór 8.30 uur telefonisch doorgeven aan de school. Wij vragen […]

Ouderraad

SAMEN MAKEN WE MEER MOGELIJK Ouderraad OBS de Krullevaar De Ouderraad (OR) op onze school bestaat uit klassenouders en het dagelijks bestuur. Geïnteresseerde ouders kunnen zich opgeven als klassenouder van een groep voor het lopende schooljaar. Als u klassenouder wilt worden, kunt u dit kenbaar maken via de oproep daartoe in de eerste schoolweek. De […]

Ouderbijdrage

OUDERS DRAGEN BIJ AAN ACTIVITEITEN Vrijwillige ouderbijdrage   Bij wet is geregeld dat het basisonderwijs in principe gratis moet zijn. Er kan echter een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd worden.   Schoolactiviteiten Met deze ouderbijdrage worden leuke activiteiten gefinancierd, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstactiviteiten, de carnavalsviering en de laatste schooldag. Voor het schooljaar 2020-2021 is deze vrijwillige […]