Medezeggenschapsraad

MET ELKAAR VERANTWOORDELIJK VOOR DE SCHOOL Medezeggenschapsraad OBS de Krullevaar De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bij zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op de beslissingen van directie of bestuur van de school. In de wet is precies […]