OPVANG EN OVERBLIJVEN IS PRETTIG GEREGELD

Tussenschoolse opvang De Schat

Op OBS de Krullevaar is het mogelijk om de kinderen in de pauze te laten overblijven op de Tussenschoolse opvang. Deze opvang wordt verzorgd door TSO De Schat. Daarnaast is er de mogelijkheid voor voor- en naschoolse opvang. Hiervoor is een convenant afgesloten met Kinderdagverblijf De Schat.


Het is voor alle ouders mogelijk om gebruik te maken van de Tussenschoolse opvang. Het overblijven op de OBS de Krullevaar wordt gerealiseerd door Kinderdagverblijf De Schat. De professionele kracht van De Schat is dagelijks aanwezig op school en zorgt samen met een aantal overblijfvrijwilligers voor een gezellig uurtje tussen de middag. De leerlingen beginnen met het nuttigen van de door hen meegebrachte lunch. Na de lunch is er tijd voor spel en ontspanning waarbij er zoveel mogelijk buiten gespeeld wordt. Bij slecht weer kunnen de leerlingen zich in de school vermaken met de vele spelmaterialen. Wij streven ernaar steeds dezelfde overblijfkrachten op dezelfde dag in een groep te plaatsen. Zo leren de overblijfkrachten en kinderen elkaar beter kennen, wat het overblijven meestal ten goede komt.


Wilt u uw kind laten overblijven? U kunt kiezen voor vaste dagen. Bij structurele opvang reserveert u 40 schoolweken per jaar voor een vast bedrag per maand. Dit is ongeacht of uw kind wel of niet komt. Voor structureel overblijven betaalt u € 3,00 per dag/ per kind. Deze kosten zijn gelijkwaardig verdeeld over 10 maanden. Bij flexibele opvang met een strippenkaart betaalt u € 35,00 euro voor een 10-strippenkaart. Bij flexibele opvang zonder strippenkaart betaalt u € 4,00 per keer per kind. Uw kind wordt tussen de middag opgevangen door een professionele kracht van De Schat.


De Schat voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd voor Kinderdagverblijf De Schat, op een steenworp afstand gelegen van de school. Er gaat op deze manier geen speeltijd van de leerlingen verloren en er zijn geen extra kosten voor het vervoer. De leerlingen worden lopend gehaald of gebracht.


De leerlingen kunnen voor schooltijd terecht vanaf 07.30 uur en na schooltijd tot 18.30 uur. Op de website www.kinderdagverblijfdeschat.nl vindt u meer informatie over de tussen-, voor- en naschoolse opvang.


De Schat Kinderdagverblijf
& Buitenschoolse opvang

Nieuwevaart 11
5161 AN Sprang-Capelle
T 06 44 52 06 93
E tso@kinderdagverblijfdeschat.nl

PEUTERSPEELZAAL ‘T TURFKE

Peuterspeelzaal in hetzelfde gebouw

Gemakkelijker kan het niet: peuterspeelzaal ’t Turfke (Mikz) en OBS de Krullevaar zijn gehuisvest in hetzelfde schoolgebouw. Onze kleutergroepen werken samen met ’t Turfke aan Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Peuterspeelzaal ’t Turfke en OBS de Krullevaar stemmen waar mogelijk het programma-aanbod voor de leerlingen op elkaar af. Beide partijen gaan uit van een brede ontwikkeling voor kinderen. Dit betreft de taal-, reken-, motorische-, en sociaal- emotionele ontwikkeling. Behalve de samenwerking bij het aanbod, spelen peuters en kleuters regelmatig samen op het ruime speelplein.

Sla je vleugels uit op de Krullevaar

OBS de Krullevaar is onderdeel van Stichting Bravoo